Huurachterstand

In de huurovereenkomst staat dat de huur bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand voldaan moet zijn. Dit betekent dat de huur over bijvoorbeeld de maand mei vóór 1 mei betaald moet zijn.

Problemen voorkomen:
Door allerlei omstandigheden kan het wel eens voorkomen dat u de huur niet op tijd kunt betalen. Wacht dan niet af, maar neem contact met ons op zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.
Herinnering en aanmaning:
Betaalt u de huur niet op tijd dan ontvangt u van ons een herinnering. U wordt verzocht de huur alsnog binnen zeven dagen te voldoen. Mocht dit voor u om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren of verwijzen u door naar instanties die u kunnen helpen. Het spreekt vanzelf dat wij uw zaken vertrouwelijk behandelen.

Wanneer de huur niet op tijd is voldaan sturen wij u een herinnering waarvoor wij € 35,00 administratiekosten in rekening brengen. Indien  u na deze herinnering nog niet heeft betaald zullen wij de vordering uit handen geven. Wanneer u om wat voor reden niet tijdig kunt betalen neemt u dan contact met ons op.

Uit hoofde van artikel 20.6 uit de algemene bepalingen die op de huurovereenkomst van toepassing zijn, bent U ons reeds nu voor de maand (……….) per direct een boete verschuldigd van € 25,00 per kalenderdag, welke boete iedere dag dat U deze huurtermijn niet voldoet nogmaals verbeurt.

Slechts indien U per omgaande alsnog voor betaling zorgdraagt, zullen wij de boete voor de vervallen huurtermijn in het geheel niet bij U in rekening brengen.