Administratie

Wij zullen uw administratieve taken uit handen nemen.
Optimaal verwerken van de huren in een duidelijk overzicht, afrekening van servicekosten en onderhoud en het onderhouden van de huurcontractenadministratie.

Onze diensten:
- Het maken van de eindafrekening
- Maandelijks overzicht van uw geinde huurpenningen
- Versturen aanmaningen naar de huurder
- Versturen van huurverhogingsbrieven
- Jaarlijks indexeren van de huurprijs conform cijfers CBS
- Het verzorgen van de huurprijsindexatie en huurprijs aanpassingen