Commercieel

Hier draait het om alles wat met het verhuren van vastgoed te maken heeft. Zo zal Additio Admin goed contact onderhouden met de huurders, om zo tijdig te kunnen inspringen op eventuele problemen en om de leegstand zo minimaal te houden.

Intrek van Huurders

- Zoeken kandidaat-huurder
- Opstellen en ondertekenen huurcontract
- Stelling van de bankgaranties
- Overhandigen van sleutels
- Registratie huurcontract

Tijdens de bewoning

- Relaties met huurder
- Dagelijkse opvolging van het innen van huurgelden
- Opvolging van de onderhoudswerkzaamheden

Vertrek van huurders

- Bij vertrek evaluatie van het gehuurde
- Regeling van lasten en borg
- Overname van de meters
- Herschatting van de huurwaarde
- Opnieuw verhuren van onroerend goed