Huurbetaling

De huur dient voor de eerste van de desbetreffende maand overgemaakt te worden o.v.v. adres van het gehuurde met desbetreffende maand.
Wij adviseren een automatische incasso-opdracht af te geven bij uw bank.
U kunt dit via internet, periodiek aangeven bij uw bank.
Dit voorkomt huurachterstand en u heeft er geen omkijken meer naar.
Betaalt u niet via automatische incasso, dan moet u er zelf voor zorgen dat de huur vooruit betaald wordt.
Dat kan door storting op ons rekeningnummer van de Rabobank, NL23 RABO 0142 1304 43 te Naaldwijk, t.n.v. Exploitatie Additio