Huurverhoging

Zoals overeengekomen wordt de huur jaarlijks verhoogd. In de meeste gevallen vindt de huurverhoging in juli plaats. U krijgt van ons tenminste 3 maanden voor de huurverhoging schriftelijk bericht. Indien u een zakelijke huurder bent, zal de huur jaarlijks volgens de index worden verhoogd op het moment zoals aangegeven in de huurovereenkomst.